הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 8.08

יום ו 7.08

יום ה 6.08

יום ד 5.08

יום ג 4.08

יום ב 3.08

יום א 2.08

 
 
6:00

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 
 
7:00

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 
 
8:00

9:30
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 
 
9:00
 
10:00

11:00
שיעור פרטי

 
 
11:00

12:00
שיעור פרטי

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00

18:30
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:00
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 

19:30
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 
 
19:00

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00