הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 21.05

יום ו 20.05

יום ה 19.05

יום ד 18.05

יום ג 17.05

יום ב 16.05

יום א 15.05

 
 
6:00

7:30
מכשירים

 

7:20
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 
 
7:00

8:35
מכשירים

 

8:20
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 
 
8:00

9:40
מכשירים

 

9:20
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 
 
9:00
 
10:00

11:00
שיעור פרטי

 
 
11:00

12:00
שיעור פרטי

 

12:45
שיעור פרטי

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:05
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 
 
19:00

20:10
מכשירים

 

20:10
מכשירים

 

20:10
מכשירים

 

20:10
מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00