הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 14.12

יום ו 13.12

יום ה 12.12

יום ד 11.12

יום ג 10.12

יום ב 9.12

יום א 8.12

 
 
6:00

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 
 
7:00

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 
 
8:00

9:30
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:30
מכשירים

 
 
9:00

10:30
שיעור פרטי

 
 
10:00

11:00
שיעור פרטי

 

11:00
שיעור פרטי

 

11:30
שיעור פרטי

 
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
שיעור פרטי

 
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:00
שיעור פרטי

 

18:30
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:00
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 

19:30
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 
 
19:00

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

 

20:30
מכשירים

 

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00