הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 4.12

יום ו 3.12

יום ה 2.12

יום ד 1.12

יום ג 30.11

יום ב 29.11

יום א 28.11

 
 
6:00

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 
 
7:00

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 

8:35
מכשירים

 
 
8:00

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 
 
9:00
 
10:00

11:00
שיעור פרטי

 
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
שיעור פרטי

 
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:05
מכשירים

 

19:30
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 

19:05
מכשירים

 
 
19:00

20:00
שיעור פרטי

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00