הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 19.09

יום ו 18.09

יום ה 17.09

יום ד 16.09

יום ג 15.09

יום ב 14.09

יום א 13.09

 
 
6:00

7:20
מכשירים

 

7:20
מכשירים

 

7:20
מכשירים

 
 
7:00

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 
 
8:00

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 

9:40
מכשירים

 
 
9:00
 
10:00

11:00
שיעור פרטי

 
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:10
מכשירים

 

19:10
מכשירים

 

19:10
מכשירים

 

19:10
מכשירים

 
 
19:00

20:20
מכשירים

 

20:20
מכשירים

 

20:20
מכשירים

 

20:20
מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00